راه اندازی وب سایت جدید انجمن

تماس با ما
2 مرداد 1392
تغییر در نشانی پایگاه اینترنتی مجله ژنتیک نوین
2 مرداد 1392

راه اندازی وب سایت جدید انجمن

وب سایت جدید انجمن با امکاناتی مانند عضو گیری به صورت کاملاً آنلاین، معرفی کارگاههای آموزشی، معرفی کتاب و همایش ها راه اندازی شد، از بازدیدکنندگان محترم تقاضا می شود نظرات خود برای غنی تر شدن سایت را به مدیر سایت و مسئول دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.1

دیدگاه ها بسته شده است