دکتر نبیونی رئیس انجمن زیست شناسی ایران شد.

اعضای حقوقی انجمن
29 آوریل 2017
رشد جهش وار چند سال گذشته در حوزه علم را از دست داده ایم
29 آوریل 2017

دکتر نبیونی رئیس انجمن زیست شناسی ایران شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در جلسۀ هیات مدیرۀ انجمن زیست شناسی ایران که پس از برگزاری مجمع عمومی این انجمن برگزار شد، جناب آقای دکتر محمد نبیونی عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس انجمن زیست شناسی ایران به اتفاق آرا انتخاب شد.
انتخاب شایسته‌ ایشان را به زیست شناسان کشور و دانشگاه خوارزمی صمیمانه تبریک می‌گوییم و آرزوی توفیق و سعادت برای ایشان داریم‌.
دکتر محسن شریفی – رئیس سابق و نایب رئیس فعلی انجمن زیست شناسی ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است