دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب
13 ژانویه 2016
تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و انجمن ژنتیک ایران
19 ژانویه 2016

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.

1

دیدگاه ها بسته شده است