دومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری

رییس انجمن ژنتیک ایران مطرح کرد تأثیر ازدواج‌های فامیلی و از دست دادن نژادهای مهم کشور
7 مارس 2016
سلول های بنیادی در درمان بسیاری از بیماری ها موثر است
14 مارس 2016

دومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری

محورهای دومین کنگره بین المللی تولید مثل :
اتیولوژی ناباروری در مردان و زنان
غدد تولیدمثل در سلامت و ناباروری
اندومتریوز و ناباروری
گامتوژنز در سلامت و ناباروری
لقاح و کشت جنین
لانه گزینی و گفتمان رویان- اندومتر
سرطان و حفظ باروری
استانداردسازی و مدیریت کیفیت در بخشهای جنین شناسی و مراکز درمان ناباروری
ژنتیک و اپی ژنتیک در تولیدمثل
نقش روشهای تحریک تخمک گذاری در کیفیت تخمک و جنین
نقش درمانها و جراحی های مردان در موفقیت ART
تغذیه و عوامل محیطی در تولیدمثل
مباحث اخلاقی و حقوقی تولیدمثل
سلامت جنسی و باروری
انجماد در تولیدمثل
ابعاد جامعه شناختی تولیدمثل
ابعاد روان شناختی تولیدمثل
سلول های بنیادی در تولیدمثل
روشهای کمک باروری و انتقال جنین در حیوانات مزرعه ای
انجماد گامت و جنین در حیوانات مزرعه ای
دست ورزی های ژنتیکی در تولیدمثل
توریسم و اقتصاد درمان ناباروری

محورهای اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری:
جمعیت، توسعه و افزایش فرزندآوری
ترویج زایمان طبیعی و جایگاه ماما در نظام مراقبت مادری
اسلامی سازی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
آموزش و ترویج باروری سالم و نقش رسانه ها در آن
تکامل ابتدایی دوران کودکی و فرزندپروری
سلامت روان جوانان و زوجین

برگزار کننده: انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران – دانشگاه علوم پزشکی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 22404144* داخلی 338-357 ///\ 88702531
نمابر: 22404145 – 86702531
آدرس سایت: www.icrhc-iserb2016.ir
آدرس ایمیل: iserb2016@iserb.ir

1

دیدگاه ها بسته شده است