دومین دوره کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology)

موسسه تحقیقاتی بانژ اکسیر، با همکاری مرکز پیوند مغزو استخوان و سلول درمانی بیمارستان طالقانی دانشگاه شهید بهشتی با بهره گیری از متخصصین و اساتید مجرب
12 جولای 2014
“مبانی و روشهای پیش بینی مبتنی بر ژنوم در دامهای اهلی” “Animal genome enabled predictions – Principles and Methods”
16 سپتامبر 2014

دومین دوره کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology)

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت ( اولین و معتبرترین مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 13 لغایت 15مرداد ماه 1393 دومین دوره کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology) را با همکاری انجمن های علمی ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی ایران بر گزار می نماید. اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه‌های زیستیو کاربردهای آن‌هاهمراه با کار عملی با نرم‌افزارهای مربوطه اهداف اختصاصی: انتظار می‌رود شرکت کنندگان در کارگاه، با انواع شبکه‌های زیستی از جمله شبکه‌های اندرکنش پروتئینی، تنظیم بیان ژن و متابولیکی و همچنین با مفاهیم هستی‌شناسی ژنی و آنالیز غنی‌سازی ژنی آشنا شده و در مورد نحوه استخراج و تجزیه و تحلیل مقدماتی آنها مهارت بیابند. سرفصلهای کارگاه: 1) مفاهیم اولیه و مقدمات زیست شناسی سامانه ای (Systems Biology) 2) نظریه گراف مقدماتی (Graph Theory) 3) معرفی انواع شبکه‌های تصادفی (Random Networks) 4) معرفی انواع شبکه‌های زیستی (Biological Networks) و کار عملی با نرم‌افزارهای مربوطه الف) شبکه‌های اندرکنش پروتئینی (Protein-protein Interaction Networks) ب) شبکه‌های متابولیکی (Metabolic Networks) ج) شبکه‌های تنظیم بیان ژن (Gene Regulatory Networks) 5) معرفی روش‌های آنالیز عملکرد پروتئین/ژن و کار عملی با نرم‌افزارهای مربوطه الف) هستی شناسی ژنی (Gene Ontology) ب) آنالیز غنی سازی ژنی (Gene Enrichment Analysis) زمان برگزاری: 15-13 مرداد 1393 محل برگزاری: انستیتو پاستور ایران _ بخش بیوتکنولوژی تلفن ثبت نام: 66954324_021 آدرس سایت و ایمیل شبکه: http://www.irmolmednet.ir molmednet@yahoo.com ” این کارگاه دارای تائیدیه و گواهی های معتبر از وزارت بهداشت ، انستیتو پاستور ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی می باشد. “

1

دیدگاه ها بسته شده است