دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

اولین خبرنامه شاخه دانش آموزی و دانشجویی انجمن ژنتیک ایران
27 دسامبر 2014
دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
31 ژانویه 2015

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

مرکز تحقیقات سرطان دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان را با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزار می نماید.

مطالب مورد بحث در این کنگره : اپیدمیولوژی ،اتیولوژی، ریسک فاکتورها، پیشگیری و غربالگری، بیولوژی ملکولی و ژنتیک، تازه های تشخیص و مرحله بندی، تازه های درمانی، توانبخشی، مسائل روانی و اقتصادی- اجتماعی و سلامت معنوی

با سخنرانی مدعوین از آمریکا- انگلستان- فرانسه- آلمان- ایتالیا- اسپانیا- اتریش- ترکیه و EURAMA

آدرس سایت کنگره: http://crc.sbmu.ac.ir

1

دیدگاه ها بسته شده است