در حوزه ذخایر ژنتیکی، ایران جایگاه رفیعی در دنیا دارد

تولید داخلی داروهای سرطان و ام اس به کمک بیوتکنولوژی
10 سپتامبر 2016
معاون فناوری زیستی مرکز همکاری های نوآوری ریاست جمهوری عنوان داشت: ذخایر ژنتیک، یک سرمایه بیکران است
13 سپتامبر 2016

در حوزه ذخایر ژنتیکی، ایران جایگاه رفیعی در دنیا دارد

 دکتر جواد مظفری در برنامه “گفت وگوی علمی” رادیو گفت وگو در خصوص ذخایر ژنتیکی بیان داشت: ایران به دلیل داشتن تنوع آب و هوایی، جایگاه رفیعی در حوزه منابع ژنتیکی به ویژه منابع ژنتیکی کشاورزی دارد. از نظر ذخایر ژنتیکی کشاورزی جایگاه ایران جزو کشورهای برتر است. ایران همچنین از نظر بانک ژن گیاهی ملی در دنیا، جزو ده کشور برتر است.

برنامه “گفت وگوی علمی” با موضوع (ذخایر ژنتیکی) و با حضور دکتر جواد مظفری عضو هیئت علمی و استاد بخش ژنتیک گیاهی ایران و دکتر مهدی زهراوی عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران روانه آنتن شد.

دکتر جواد مظفری با اشاره به اینکه تنوع زیستی مفهوم خیلی عام تری از ذخایر ژنتیکی است، عنوان داشت: تنوع زیستی شامل تنوع در سیستم های زراعی، سیستم های زیست محیطی و مسائل مختلف می شود. کشورهای قابل توجهی وجود دارند که تنوع زیستی وسیع تری از ایران دارند زیرا در شرایط جغرافیایی مناسب تری واقع شده اند.

وی آب را پایه اصلی تنوع زیستی عنوان کرد و اظهار داشت: در کشورهایی که آب بیشتری وجود دارد تنوع زیستی نیز فراوان تر است مانند کشورهایی چون هند و کشورهای استوایی.

وی در خصوص ذخایر ژنتیکی بیان داشت: در این بخش ایران به دلیل داشتن تنوع آب و هوایی، جایگاه رفیعی در حوزه منابع ژنتیکی به ویژه منابع ژنتیکی کشاورزی دارد. از نظر ذخایر ژنتیکی کشاورزی جایگاه ایران جزو کشورهای برتر است. ایران همچنین از نظر بانک ژن گیاهی ملی در دنیا، جزو ده کشور برتر است.

عضو هیئت علمی و استاد بخش ژنتیک گیاهی ایران به بانک های بین المللی نیز اشاره داشت و گفت: علاوه بر بانک های ژن ملی، بانک های بین المللی نیز وجود دارند. این بانک ها که در مراکز تحقیقات بین المللی واقع شده اند، بانک های ژن بزرگتری هستند که دلیل این موضوع آن است که تمام منابع دنیا در آنجا جمع شده اند.

وی اشاره کرد: ایران یک بانک ژن ملی گیاهی دارد که بیش از 76 هزار نمونه ژنتیکی در آن قرار دارد و یک نمونه بانک ژن گیاهان جنگلی و مرتعی دارد که حدود 45 هزار نمونه ژنتیکی در آنجا جمع شده اند.

مظفری با بیان اینکه از نظر تنوع زیستی کشورمان جزو کشورهای بسیار غنی حساب می شود، اضافه کرد: به واسطه تنوع اقلیمی کشورمان و همچنین به واسطه سابقه فعالیت و تمدن کشاورزی در ایران که از منطقه بین النهرین سرچشمه گرفته است، غنای ذخایر ژنتیک کشاورزی بسیار زیاد است به طوری که گفته می شود منابع ژنتیک ایران به تنهایی قوی تر از کل اروپا است.

دکتر مهدی زهراوی در ادامه با تاکید بر اهمیت منابع ژنتیکی عنوان داشت: دانشمندان معتقدند منابع ژنتیکی، اساسا کشاورزی مدرن است. حصول امنیت غذایی در گرو حفظ و بهره برداری از این منابع است. اگر منابع پایه را در کشاورزی به صورت آب، خاک و منابع ژنتیکی در نظر بگیریم، با توجه به محدودیت کشورمان از نظر آب و خاک، اهمیت منابع ژنتیکی بیش از پیش خودش را نشان می دهد.

وی ابراز داشت: نهادهایی برای حفظ و صیانت از این منابع وجود دارد. خوشبختانه با توجه به قوانینی که وجود دارد، پیشرفت در جهت حمایت از این فعالیت ها وجود دارد ولی تا نقطه مورد انتظار، فاصله زیادی داریم.

عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ایران با تصریح بر اینکه برای جلوگیری از هر گونه عمل غیر قانونی مانند سرقت از منابع ژنتیک نیاز به قانون داریم، اظهار داشت: تا وقتی که قانون نداشته باشیم و به صورت مقطعی موانعی ایجاد کنیم، افراد سودجو باز هم راه دور زدن آن را خواهند آموخت.

عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اشاره به موافقت نامه ها و معاهدات قابل توجهی که در عرصه جهانی وجود دارد، بیان داشت: کنوانسیون تنوع زیستی که توسط سازمان ملل انجام شد، حق مالکیت ملت ها را بر منابع ژنتیک شان به رسمیت شناخت. از نظر تاریخی، ایده ای از طرف کشورهای صاحب ثروت وجود داشت که منابع ژنتیکی میراث بشریت است.

قابل ذکر است، برنامه “گفت وگوی علمی” از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.

1

دیدگاه ها بسته شده است