حضور انجمن ژنتیک ایران در سومین همایش نوروژنتیک

برگزاری جلسه علمی توسط کمیته دانشجویی انجمن ژنتیک
19 ژانویه 2011
بازدید از باغ ملی گیاه شناسی
19 ژانویه 2011

حضور انجمن ژنتیک ایران در سومین همایش نوروژنتیک

انجمن ژنتیک ایران در سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران با عنوان بیماری‌های نورو دژنراتیو شرکت کرد . این همایش روزهای 19 و 20 آذر ماه 88 در سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد.

در این همایش گروههای متخصصین ژنتیک، نورولوژی، اطفال، پاتولوژی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی و پزشکان شرکت داشتندکه از غرفه انجمن ژنتیک بازدید کردند.

هدف از برگزاری این همایش اطلاع رسانی و ارتقای اطلاعات جامعه در دو بخش عمومی و تخصصی بود . این همایش برای متخصصات ژنتیک، مغز و اعصاب و اطفال دارای هفت امتیاز باز‌آموزی و برای سایر گروه های پزشکی دارای پنج امتیاز بازآموزی بود.

علاوه بر انجمن گروهی از شرکت‌های ارائه کننده مواد و تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های ژنتیک نیز بر در این همایش شرکت داشتند.

1

دیدگاه ها بسته شده است