جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران
11 سپتامبر 2013
شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران
7 اکتبر 2013

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین برنامه‌های استراتژیک ( راهبردی ) و نحوه تدوین پیش‌نویس تهیه شده توسط کار گروه را ارائه دادند. سپس بنابر پیشنهاد ایشان و تصویب اعضای جلسه مقرر گردید که در آغاز پیش‌نویس برنامه مرور کلی شود و اعضا نظرات خود را ارئه نمایند و سپس موضوع به دو دسته تقسیم و به تبع آن دو گروه تشکیل که هر یک با ساختاری چون دبیر، سخنگو و اعضای گروه بطور جداگانه به بررسی و جمع‌بندی موضع خاص خود بپردازند. آقای دکتر افراز در ارتباط با تدوین برنامه استراتژیک و توجه به امنیت غذایی، سلامت و ذخایر ژنتیکی را یادآوری کردند. آقای دکتر زینلی در ارتباط با تدوین چهارچوب برنامه استراتژیک ، اهداف آن و به صورت اسلاید قسمت‌های مختلف برنامه را تشریح کردند و سپس حاضرین تا پایان این روز به کار ادامه دادند و در پایان مقرر شد برنامه تهیه شده در گار گروه مربوطه نهایی شود.1

دیدگاه ها بسته شده است