تغییر در نشانی پایگاه اینترنتی مجله ژنتیک نوین

راه اندازی وب سایت جدید انجمن
3 مرداد 1392
آغاز به کار هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ایران
3 مرداد 1392

تغییر در نشانی پایگاه اینترنتی مجله ژنتیک نوین

به اطلاع می رساند نشانی مجله ژنتیک نوین به http://mg.genetics.ir تغییر یافته است. لازم به ذکر است نام زیر دامنه مربوط به مجله برگرفته از حروف اول Modern Genetics است.1

دیدگاه ها بسته شده است