تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران

افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی به عنوان پنجمین شاخه انجمن ژنتیک ایران
7 می 2013
تاریخچه و ساختار انجمن ژنتیک
20 می 2013

تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران

مفتخریم که به استحضار برسانیم انجمن ژنتیک ایران با همکاری سازمان بهزیستی استان تهران در نظر دارد با تاسیس بنیاد ژنتیک زمینه خدمت رسانی به آحاد مردم به ویژه نیازمندان را فراهم سازد.

1

دیدگاه ها بسته شده است