بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

بیستمین و هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
12 فوریه 2020
کسب رتبه A انجمن ژنتیک ایران در ارزیابی عملکرد کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
25 فوریه 2020

بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

 

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با هدف بررسی و تعیین نقش دولت، دانشگاه ها و بخش خصوصی در تحکیم ارتباط فی ما بین، دستیابی به ساز و کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب جهت تحقق این امر «بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی» را به صورت سخنرانی ها و نشست های تخصصی برگزار می کنند.

بدینوسـیله از خبـرگان بخش های تولیـدی، اسـاتید دانشگاه، صاحب نظران موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، مدیران وکارشناسان دستگاه های اجرایی، مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها موسسات پژوهشی، مدیران شرکت های صنعتی و واحـدهای تحقیق و توسـعه صنایع دعوت می گـردد. با ثبت نام در کمیته های تخصصی و انتقال تجربیـات در برگزاری هر چه غنی تر این کنگره و دسـتیابی به راهکارهای مناسب سـهیم گردند. ضمناً نتایج مباحث در نشست ها و مقالات برگزیده در نشریه های «نوآوری و ارزش آفرینی» و «صنعت و دانشگاه» منتشر خواهد شد.

:: محور های همایش

1) نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی
2) جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه توسعه ششم
3) علم، فناوری و نوآوری در الگوی پیشرفت اسلامی ایران
4) روش های توسعه مهارت و اشتغال پذیری در برنامه ریزی های آموزشی  دانشگاه ها و مدارس
5) تبیین سیاست ها و راهکارهای کارآفرینی، تجاری سازی دستاورد های علمی و رفع نیازهای صنعت
6) اکوسیستم نوآوری: راهبردی اثر بخش در حوزه تعاملات دانشگاه و صنعت
7) ایفای نقش دانشگاه های نسل سوم در توسعه منطقه ای، ملی و بین المللی

دبیرخانه بیست و دومین کنگره

آدرس : شیراز- بولوار جمهوری، خیابان جام جم، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
تلفن: 36468456-071    نمابر: 36468352-071
پست الکترونیکی: research@ricest.ac.ir
وبگاه:    www.isc.gov.ir و  www.ricest.ac.ir
سایت همایش: http://22cgiu.ir

دیدگاه ها بسته شده است