بهره مندی از 1درصد ظرفیت علمی مساوی با افزایش 700 میلیارد دلاری سود نفتی در سال!

متخصصان ژنتیک معتقدند؛ استفاده از محصول تراریخته؛ شمشیر دو لبه
26 ژوئن 2016
تفاهم‌نامه ملی تراریخته از نظر انجمن ژنتیک ایران چیزی جز عوامفریبی نیست
26 ژوئن 2016

بهره مندی از 1درصد ظرفیت علمی مساوی با افزایش 700 میلیارد دلاری سود نفتی در سال!

 دکتر تولایی پیشینه ژنتیک در ایران را ناظر بر سال های دهه 60 دانست و گفت: «بخش اعظم سرمایه ها، دلهره تامین برای انجام های کارهای کارستان را دارند و پشتیبانی های هدفمند برای بهره گیری از ظرفیت ها را باید سامان دهیم.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله افزود: «اگر هر سال به حل یک دغدغه و صورت مسئله بپردازیم، هزاران موضوع در سال خواهیم داشت و اگر توانستیم دانش را به زندگی و نیاز مردم گره بزنیم، دغدغه متقابل مردم نیز پاسداری از ظرفیت های علمی و دفاع از نیاز شرکت های دانش بنیان خواهد بود.»

تولایی با تاکید بر اینکه منابع را بصورت هدفمند مصرف و برنامه ریزی نمی کنیم، گفت: «کافی است یک درصد از علم و دانشگاه های ما در جهت بهینه شدن راندمان برداشت در حوزه نفت باشد که معاول 700 مییراد دلار در سال افزایش سودآوری خوهد بود.»

1

دیدگاه ها بسته شده است