برگزاری نخستین جلسه “هم اندیشی تدوین استانداردهای ژنتیک”

نشست هیات مدیره انجمن ژنتیک با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست
19 ژانویه 2011
ملاقات مشترک روسای انجمن های ژنتیک، بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با آقای دکتر نوبخت
19 ژانویه 2011

برگزاری نخستین جلسه “هم اندیشی تدوین استانداردهای ژنتیک”

نخستین جلسه “هم اندیشی تدوین استانداردهای ژنتیک” توسط شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران در سالن رازی در تاریخ 12/10/87 برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از متخصصین ژنتیک انسانی تشکیل شد، در رابطه با تدوین استانداردهای ژنتیک انسانی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- محرز بودن ضرورت تدوین استانداردها

2- مکاتبه و تشکیل جلسات با مراجع ذیصلاح ازجمله سازمان بهزیستی، آزمایشگاه مرجع تشخیص سلامت معاونت درمان و وزارت بهداشت، و حتی الامکان تشکیل جلساتی جهت کسب حمایت مخصوصا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

3- بازنگری سند استانداردهای سیتوژنتیک که قبلا به همت متخصصین شاخه انسانی این انجمن تهیه و تدوین شده است.

4- انتخاب یک نفر برای مباحث مشاوره، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکلوی، آموزش و تعرفه به منظور هماهنگی با همکاران متخصص در آن زمینه و پیگیری امور.

5- تاکید برای ارائه دستورالعمل در انتهای هر سند تا انجمن بتواند با کمک کمیته نظارنی خود، آنرا را به مرحله اجرا درآورد.

6 – تشکیل کمیته نظارت و بازرسی انجمن ژنتیک ایران پس از تدوین استانداردها با هدف تایید کیفی فعالیت آزمایشگاهی تشخیص و کلینیک های مشاوره.

7- فراهم ساختن همکاری بیشتر مراکز مختلف با انجمن از طریق تشکیل جلسات در مراکز مزبور.

1

دیدگاه ها بسته شده است