برگزاری جلسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران

برگزاری نشست خبری با حضور رئیس و دبیر علمی یازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 ژانویه 2011
جلسه هیئت مدیره انجمن
19 ژانویه 2011

برگزاری جلسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران

جلسه شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران بیست و هشتم فروردین ماه 89 تشکیل شد. در این جلسه پیشنهاداتی در مورد موضوعات سخنرانی‌های عمومی و سخنرانی‌های کلیدی شاخه انسانی عنوان شد.

با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، شاخه انسانی انجمن در یازدهمین همایش ژنتیک ایران هشت جلسه سخنرانی دارد که در ابتدای هر جلسه یک سخنرانی کلیدی انجام خواهد شد.

مسئولان شاخه انسانی در این جلسه پیشنهادات خود را در مورد این موضوعات کلیدی مطرح کردند و به ویژه تاکید کردند که موضوعات سخنرانی‌های عمومی و یا افتتاحیه باید برای اکثریت افراد جالب باشد. پس از بحث و تبادل نظر هشت موضوع مطرح گردید که قرار است این موضوعات برای اعضا کمیته علمی و روسای شاخه ها ارسال شود تا به تصویب نهایی برسد.
این موضوعات شامل پروژه ژنوم، دنیای ژنتیک در سامانه های زیستی (ژنومیکس)، میراث ژنتیکی- سرمایه پایدار و سرمایه ملی، ممیزی علم ژنتیک، اخلاق- قوانین – اجتماع و ژنتیک، سیر ژنتیک در ایران، موجودات تراریخته (ترانس ژن) و تاریخچه ژنتیک در ایران است.

1

دیدگاه ها بسته شده است