بازید علمی از بانکهای زیستی(گیاهی، میکروارگانیسم ها و مولکولی) مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

مافیای واردات نمی‌خواهد محصولات تراریخته در داخل تولید شود
27 دسامبر 2016
رییس انجمن ژنتیک ایران گفت: محصولات تراریخته مناسب اقتصاد و سلامت مردم کشور است.
8 ژانویه 2017

بازید علمی از بانکهای زیستی(گیاهی، میکروارگانیسم ها و مولکولی) مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

 به دلیل عدم ظرفیت بازید هرچه سریعتر نام و نام خانوادگی و شماره موبایل و ایمیل و اسکن فیش واریزی را به شماره 09120594811 یا ایمیل irgenetic@gmail.com  ارسال نمایید.

دریافت فرم ثبت نام

1

دیدگاه ها بسته شده است