اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

فراخوان شناسایی نیاز شرکت‌های صنعتی در حوزه هوش مصنوعی
16 مارس 2021
پژوهشگاه رویان
3 آوریل 2021

اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

اولین سمپوزیوم بین المللی و سومین سمپوزیوم ملی کریسپر

تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه

با سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در حوزه کریسپر

برگزار کننده سمپوز‌یوم: انجمن ژنتیک ایران در همکاری با انجمن بیوتکنولوژی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

لینک ثبت نام:

 

http://lms.biocan.ir/

دیدگاه ها بسته شده است