اولین رویداد و فراخوان ورود به بازارکار و تشکیل تیم ها و هسته های فناور

فراخوان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
22 می 2021
جلسه امضا تفاهم نامه موسسه خیریه مهد کرامت با بنیاد ژنتیک ایرانیان و انجمن ژنتیک ایران
29 می 2021

اولین رویداد و فراخوان ورود به بازارکار و تشکیل تیم ها و هسته های فناور

فرصتی ویژه و طلایی برای ورود به بازارکار و نقش آفرینی در تولیدملی

لینک ثبت نام اولیه برای ثبت اسامی متقاضیان در لیست سلسله وبینارهای تخصصی کارآفرینی:

https://evnd.co/30wgk

لینک ثبت نام نهایی:

www.celltex.biz

دیدگاه ها بسته شده است