انجمن ژنتیک ایران کسب رتبه برتر در حوزه بین رشته ای را به انجمن بیوتکنولوژی ایران تبریک عرض می نمایید.

انجمن ژنتیک ایران، انجمن برتر در حوزه علوم پایه
11 جولای 2017
انجمن ژنتیک ایران، کسب رتبه برتر در بین انجمن های بین رشته ای را به انجمن علمی ایمنی زیستی ایران تبریک عرض می نمایید.
11 جولای 2017

انجمن ژنتیک ایران کسب رتبه برتر در حوزه بین رشته ای را به انجمن بیوتکنولوژی ایران تبریک عرض می نمایید.

 جناب آقای دکتر سیروس زینلی

رئیس محترم انجمن بیوتکنولوژی ایران

مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته شما و اعضای محترم هیئت مدیره  و همچنین دبیرخانه فعال،موجبات ارتقای آن انجمن را فراهم نموده است.

از درگاه حضرت سبحان تداوم تعالی و توفیق و سعادت شما و همکارانتان را خواستاریم.

با تقدیم احترام

انجمن ژنتیک ایران

1

دیدگاه ها بسته شده است