انتخاب رئیس انجمن ژنتیک ایران به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای انجمن های علمی ایران

کارگاه اصول مبانی تکنیک IHC و کاربرد آن در بررسی مارکرهای سرطان سینه
3 بهمن 1391
دستاوردی دیگر از دانشمندان متعهد کشور در زمینه زیست فناوری پزشکی
3 بهمن 1391

انتخاب رئیس انجمن ژنتیک ایران به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای انجمن های علمی ایران

 نشست انجمن های علمی در گروه های تخصصی ششگانه علوم پایه، فنی مهندس، کشاورزی، بین رشته ای، علوم انسانی و هنر به صورت جداگانه در محل شورای انجمن های علمی ایران تشکیل و آقای دکتر مختار جلالی جواران  در جمع 24 انجمن عضو گروه علوم پایه به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورا انتخاب شدند. کمیته انتشارات و فناوری اطلاعات انجمن ضمن تبریک به کلیه اعضای ارجمند انجمن، برای ایشان آرزوی موفقیت می نماید.

1

دیدگاه ها بسته شده است