انتخابات هیئت رئیسه شاخه ریزسازواره‌ها

دریافت جایزه ملی «دکتر کاظمی آشتیانی»
7 آگوست 2013
نشست روسای انجمن‌های علمی با جناب آقای دکتر توفیقی
10 سپتامبر 2013

انتخابات هیئت رئیسه شاخه ریزسازواره‌ها

1- آقای دکتر مجید صادقی زاده 2- آقای دکتر باقر یخچالی 3- آقای دکتر محمد رضا صعودی 4- آقای دکتر سامان حسین خانی 5- آقای دکتر محمد علی آموزگار 6- خانم دکتر طاهره فلسفی 7- آقای دکتر علی محمد لطیفی1

دیدگاه ها بسته شده است