انتخابات هیئت رئیسه شاخه ریزسازواره‌ها

دریافت جایزه ملی «دکتر کاظمی آشتیانی»
19 شهریور 1392
نشست روسای انجمن‌های علمی با جناب آقای دکتر توفیقی
19 شهریور 1392

انتخابات هیئت رئیسه شاخه ریزسازواره‌ها

1- آقای دکتر مجید صادقی زاده 2- آقای دکتر باقر یخچالی 3- آقای دکتر محمد رضا صعودی 4- آقای دکتر سامان حسین خانی 5- آقای دکتر محمد علی آموزگار 6- خانم دکتر طاهره فلسفی 7- آقای دکتر علی محمد لطیفی1

دیدگاه ها بسته شده است