امضای تفاهم نامه همکاری با بانک ژن ملی گیاهی ایران (بهمن 1380)

واگذاری مالکیت زمانی اقامت در هتل نسیم نوشهر
29 می 2013
راه اندازی وب سایت جدید انجمن
24 جولای 2013

امضای تفاهم نامه همکاری با بانک ژن ملی گیاهی ایران (بهمن 1380)

  بانک ژن گیاهی ملی ایران و انجمن ژنتیک ایران تفاهم نامه‌ی همکاری مشترک زیر
را به امضا رساندند. این تفاهم که در راستای حفاظت از ذخایر توارثی گیاهی کشور صورت
گرفته است، بر ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی، جلب حمایت مراکز علمی و سازمان دولتی و
خصوصی و حفظ حقوق ملّی مرتبط با ذخایر توارثی گیاهی در داخل و خارج از کشور تأکید دارد.

  براساس این تفاهم نامه، طرفین در جهت ارتقاء آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت
از تنوع زیستی و گیاهی در موضوعاتی همچون برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمپوزیوم و همایش،
انتشار نشریات و جزوات علمی و ترویجی همکاری می‌کنند.

  اهداف همکاری:

  نظر به اهمیت ذخایر توارثی کشور و نقش آن در توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار
کشاورزی، حراست، صیانت و بهره‌برداری از این منابع ارزشمند بایستی یکی از فعالیت‌های
پایه‌ای و محوری جامعه کشاورزی ایران قرار گیرد. در این راستا بانک ژن گیاهی ملی ایران
که مسئولیت ملی حفاظت و استفاده از ذخایر توارثی گیاهی کشور را به عهده دارد و انجمن
ژنتیک ایران که حمایت از حفظ و حراست ذخائر ژنتیکی گیاهی را رسالت خود می‌داند، طی
مذاکراتی زمینه‌های همکاری مشترک را مورد بررسی قرار داده و برای رسیدن به اهداف زیر
توافق نمودند:

  1-‌ ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه حفظ و حراست ذخایر توارثی گیاهی کشور

  2-‌ جلب حمایت مراکز علمی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در حفاظت و صیانت از
ذخایر توارثی گیاهی

  3-‌ همکاری علمی و فنی در جمع‌آوری ذخایر توارثی گیاهی

  4-‌ حفظ حقوق ملی مترتب به ذخایر توارثی گیاهی در داخل و خارج کشور

  5-‌ همکاری در انجام فعالیت مشترک آموزشی به منظور افزایش سطح دانش فنی در زمینه
حفاظت و استفاده از ذخایر توارثی گیاهی

  6- همکاری در استفاده از ذخایر توارثی گیاهی در جهت توسعه پایدار کشاورزی کشور

  زمینه‌های همکاری:

  ارتقاء آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت تنوع زیستی گیاهی از طریق اطلاع رسانی،
برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمپوزیوم‌ها، همایش‌ها و انتشار نشریات و بروشورهای علمی
و ترویجی.

  مساعدت علمی و فنی به بانک ژن گیاهی ملی ایران در جمع‌آوری و حفاظت از ذخایر
توارثی گیاهی.

  همکاری در جهت ایجاد بسترهای قانونی لازم برای حراست از ذخایر توارثی گیاهی
از طریق اطلاع‌رسانی به تصمیم گیران ذیربط و مردم.

  همکاری علمی و فنی در توسعه بهره برداری از ذخایر توارثی گیاهی در راستای توسعه
پایدار به ویژه از طریق توسعه تحقیقات در این زمینه

  همکاری و مساعدت های علمی در انجام مطالعات و تحقیقات مربوط به تنوع زیستی گیاهی
در رویشگاه‌های اصلی و حفاظت آنها.

  تلاش در جهت ایجاد و گسترش بانک‌های اطلاعاتی ذخایر توارثی گیاهی در جهت نیل
به توسعه پایدار ملی.

  تلاش در جهت تامین اعتبارات مالی متناسب با اهداف بانک ژن گیاهی ملی و توسعه
همکاری‌های این تفاهم‌نامه از منابع دیگر.

عنداللزوم سایر همکاری‌های علمی و فنی مورد تفاهم.1

دیدگاه ها بسته شده است