امتیاز بازآموزی کنگره ژنتیک ایران

روز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی
7 آوریل 2018
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ژنتیک ایران
13 می 2018

امتیاز بازآموزی کنگره ژنتیک ایران

کسانی که تمایل دارند گواهی امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت را دریافت نمایند هزينه خود را به صورت نقدى و يا فيش واريزی، به حساب انجمن ژنتيك ایران در زمان برگزارى كنگره به همراه نام و نام خانوادگى – كدملى- شماره موبايل به دبيرخانه كنگره تحويل دهند.
جهت ثبت نام آنلاين به سامانه مراجعه فرماييد:
http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=271
و درخواست گواهى خود را ميتوانيد به ايميل irgenetic@gmail.com ارسال فرماييد.

شماره کارت ملت انجمن ژنتیک ایران: 6104337754915047

شماره حساب ملت انجمن ژنتیک ایران : 4064549570

شماره شباى انجمن ژنتيك ايران :
Ir760120000000004064549570
به پیوست میزان امتیاز مربوط به رشته های گوناگون جهت آگاهی اعلام می گردد. 1

دیدگاه ها بسته شده است