سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور
22 خرداد 1394
نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن و پیام رئیس جدید انجمن ژنتیک
22 خرداد 1394

اعضای هیئت مدیره

دکتر محمود تولایی (رئیس هیئت مدیره)
دکتر مختار جلالی جواران (نایب رئیس)
دکتر کسری اصفهانی (خزانه دار)
دکتر سید جواد مولی (عضو هیئت مدیره)
دکتر محمد پورکاظمی (عضو هیئت مدیره)
دکتر امیر موسوی (عضو هیئت مدیره)
دکتر امیر میمندی پور (عضو هیئت مدیره)

دکتر محسن ابراهیمی(عضو علی البدل هیئت مدیره)
مهندس مصطفی برغمدی (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بازرس:
دکتر مهدی زهراوی (بازرس)
دکتر شاهین واعظی(علی البدل بازرس)

 

1

دیدگاه ها بسته شده است