مهندسی ژنتیک، DNA ، دکتر توحید فر، دکتر ابراهیمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن ژنتیک ایران

29 مهر 1398

کتاب مهندسی ژنتیک و روش‌ها

کتاب مهندسی ژنتیک و روش‌ها در مهرماه 98 منتشر شد. پدیدآورندگان:  دکتر محمدعلی ابراهیمی (استاد […]