مهندسی ژنتیک، DNA ، دکتر توحید فر، دکتر ابراهیمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن ژنتیک ایران

21 اکتبر 2019

کتاب مهندسی ژنتیک و روش‌ها

کتاب مهندسی ژنتیک و روش‌ها در مهرماه 98 منتشر شد. پدیدآورندگان:  دکتر محمدعلی ابراهیمی (استاد […]