ثبت نام، کنگره ژنتیک 97، تمدید

1 ژانویه 2018

ثبت نام زودهنگام کنگره ژنتیک 97 (با هزینه کمتر) تا ۲۰دی ماه 96 تمدید شد.

اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران ثبت نام زودهنگام کنگره ژنتیک (23 الی 25 اردیبهشت 97) […]