انجمن ژنتیک ایران، ماه رمضان

17 اردیبهشت 1398

رمضان کریم

رسول خدا (ص) مي فرمايد: کسی که (با اخلاص) ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند […]