انجمن ژنتیک ایران، ماه رمضان

7 می 2019

رمضان کریم

رسول خدا (ص) مي فرمايد: کسی که (با اخلاص) ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند […]