انجمن ژنتیک ایران، بهزیستی، مشاوره ژنتیک،معلولیت‌های جسمی و ذهنی

9 اردیبهشت 1398

پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان‌جنوبی خبرداد: پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک […]