انجمن ژنتیک ایران، بهزیستی، مشاوره ژنتیک،معلولیت‌های جسمی و ذهنی

29 آوریل 2019

پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان‌جنوبی خبرداد: پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک […]