2 ژوئن 2021

دومین وبینار فناوری‌‌‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزارمی نماید: دومین وبینار ملی فناوری […]