آزمایش خون، گیزمگ، انجمن ژنتیک ایران

30 مرداد 1398

آزمایش خونی که مرگ را پیش‌بینی می‌کند.

یک مطالعه جدید می‌تواند احتمال مرگ طی ۵ تا ۱۰ سال آتی برای یک فرد […]