?> کارگاههای آموزشی – انجمن ژنتیک ایران
16 اکتبر 2019

کارگاه نگارش علمی مقالات

کارگاه نگارش علمی مقالات توسط مدرس بین المللی از دانشگاه UPM مالزی در حاشیه اولین […]
9 اکتبر 2019

اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی ایران

اولین سمپوزیوم ملی و بین المللی ژنتیک پزشکی ایران در تاریخ 18 تا 19 آبان […]
28 سپتامبر 2019

پردیس ابوریحان با همکاری انجمن ژنتیک ایران برگزار می نماید:

8 سپتامبر 2019

تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISPR/Cas 9