24 اکتبر 2012

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران با اعضای هیئت موسس انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

محور بحث این جلسه، تشکیل انجمن ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بود که اخیرا درخواست […]
24 اکتبر 2012

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و هیئت رئیسه شاخه ها

اولین جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن و هیئت رئیسه سه شاخه انسانی، جانوری و گیاهی […]
24 آوریل 2012

حمایت از انجمن

به اطلاع می رساند، شرکتها و مراکز خصوصی مشمول مالیات در صورت اهدای مبالغی به […]
30 ژانویه 2012

برگزاری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران -1 الی 3 خرداد ماه 1391- سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

با سلام احتراما به استحضار می رساند: انشا ا… دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ا لی […]