17 اردیبهشت 1392

تاسیس بنیاد ژنتیک با همکاری انجمن ژنتیک ایران و سازمان بهزیستی استان تهران

مفتخریم که به استحضار برسانیم انجمن ژنتیک ایران با همکاری سازمان بهزیستی استان تهران در […]
17 اردیبهشت 1392

افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی به عنوان پنجمین شاخه انجمن ژنتیک ایران

مایه مسرت است که افتتاح شاخه ذخایر ژنتیکی ایران را به عنوان پنجمین شاخه (شاخه […]
17 اردیبهشت 1392

انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال1390 از طرف کمیسیون انجمن های علمی ایران

مفتخریم که به استحضار برسانیم: انجمن ژنتیک ایران به عنوان انجمن برتر در سال 1390 […]
16 اسفند 1391

هم اندیشی حفظ ذخایر توارثی ایران

به استحضار می رساند: هم اندیشی خفظ ذخایر توارثی ایران با حضور جمعی از اساتید، متخصصان […]