15 مهر 1392

تشکیل ششمین شاخه انجمن ژنتیک با عنوان سلول‌های بنیادی

1
15 مهر 1392

شرکت انجمن ژنتیک در دومین جشنواره زیست فناوری ایران

1
25 شهریور 1392

جلسه هم اندیشی تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

در آغاز جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن توضیحاتی در مورد اهمیت تدوین […]
20 شهریور 1392

جلسه کار گروه تدوین برنامه‌های استراتژیک انجمن ژنتیک ایران

براین اساس انجمن ژنتیک ایران در جلسه مورخه 15/05/92 به بررسی موضوع پرداخت و درنتیجه […]