22 ژانویه 2013

انتخاب رئیس انجمن ژنتیک ایران به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای انجمن های علمی ایران

 نشست انجمن های علمی در گروه های تخصصی ششگانه علوم پایه، فنی مهندس، کشاورزی، بین […]
15 ژانویه 2013

کارگاه اصول مبانی تکنیک IHC و کاربرد آن در بررسی مارکرهای سرطان سینه

به استحضار می رساند:کارگاه اصول مبانی تکنیک IHC و کاربرد آن در بررسی مارکرهای سرطان […]
15 ژانویه 2013

کارگاه عملی مبانی کشت سلول و استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی

به استحضار می رساند: کارگاه عملی مبانی کشت سلول  و استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی […]
9 دسامبر 2012

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

به استحضار می رساند: هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان 2- 4 اسفند ماه  1391 […]