23 آذر 1392

سمپوزیوم پروتئوم کروموزوم y انسانی

یادواره زنده یاد دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی در تاریخ 19/10/92 برگزار نماید این […]
6 آذر 1392

راه اندازی سامانه گردشگری علمی کشور

در بین دانشجویان، متخصصان و اعضای محترم هیأت علمی و ترویج آن در بین عموم […]
8 آبان 1392

قدردانی از سرکار خانم مهندس ریحانه پیشکام‌راد

1
8 آبان 1392

ارتقای امتیاز عملکرد انجمن ژنتیک از 574.5 در سال 1390 به 1051.25 در سال 1391

انجمن ژنتیک ایران نیز با تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مستندات لازم مورد ارزیابی […]