27 نوامبر 2013

راه اندازی سامانه گردشگری علمی کشور

در بین دانشجویان، متخصصان و اعضای محترم هیأت علمی و ترویج آن در بین عموم […]
30 اکتبر 2013

قدردانی از سرکار خانم مهندس ریحانه پیشکام‌راد

1
30 اکتبر 2013

ارتقای امتیاز عملکرد انجمن ژنتیک از 574.5 در سال 1390 به 1051.25 در سال 1391

انجمن ژنتیک ایران نیز با تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مستندات لازم مورد ارزیابی […]
7 اکتبر 2013

تشکیل ششمین شاخه انجمن ژنتیک با عنوان سلول‌های بنیادی

1