22 خرداد 1394

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن و پیام رئیس جدید انجمن ژنتیک

پیرو برگزاری جلسه مجمع انجمن مورخ 94/03/04 نتایج انتخابات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: […]
12 خرداد 1394

سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نقشه جامع علمی کشور

      پیرو جلسه هفته گذشته در ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع […]
27 اردیبهشت 1394

غرفه انجمن ژنتیک مستقر در جشنواره زیست فناوری و کنگره بیوتکنولوژی‎‎

باطلاع می رساند جهت عضویت یا تمدید عضویت خود در انجمن میتوانید به غرفه انجمن […]
16 اردیبهشت 1394

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن ژنتیک ایران(نوبت دوم)

  بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن ژنتیک ایران دعوت می شود، در جلسه مجمع عمومی […]