3 تیر 1394

ششمین همایش سالیانه چشم پزشکی

                                   برای مشاهده اطلاعات همایش به سایت  www.iravo.org  مراجعه نمایید. 1
31 خرداد 1394

کارگاه بین المللی GMP با حضور اساتید بین المللی و بازرسان WHO

به استحضار می رساند، در راستای ارتقاء اصول بهینه تولید در صنایع دارویی، سومین کارگاه […]
31 خرداد 1394

سومین همایش ملی پروبیوتیک

برای مشاهده اطلاعات همایش به سایت www.probioticconference.ir مراجعه نمایید. 1
27 خرداد 1394

مصاحبه خبرگزاری مهر با رئیس انجمن ژنتیک، دکتر محمود تولایی در ارتباط با فرایند شناسایی شهدا

فرایند شناسایی شهدا با کد ژنتیک/ تشخیص آسیبهای مولکولی در جانبازان رئیس انجمن علمی ژنتیک […]