9 ژانویه 2016

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر

کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر 15 بهمن ماه 1394 برگزارکننده: معاونت پژوهشی جهاد […]
3 ژانویه 2016

نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران

به استحضار می رساند «نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران» توسط پژوهشگاه […]
3 ژانویه 2016

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

سرفصل های کارگاه: _ HPLC ( تئوری و عملی) _ (Spectropolarimetry [Cirular Dichroism](CD (تئوری و […]
3 ژانویه 2016

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول کشت سلول

زمان : 27 الی 29 دی ماه 1394 محل اجرا: انستیتو پاستور ایران تلفن های […]