12 خرداد 1395

2 روی سکه علم در حلبچه؛ از کشتار 5000 انسان تا هموار کردن مسیر یافتن خانواده‌

 به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضجه کودکان، فریاد مادران، التماس نگاه پدران، آن عروس […]
12 اردیبهشت 1395

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست و پسماند

برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و […]
11 اردیبهشت 1395

اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران

 اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران. ضمن تشکر فراوان از مشارکت اساتید و دانشجویان محترم در […]
29 فروردین 1395

جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی

 آگهی فراخوان “جایزه به فعالیتهای حفظ تنوع زیستی” به اسـتحضـار میرساند که کنوانسیون تنوع زیستی […]