26 شهریور 1396

حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

 چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران 27 الی 29 شهریور 96  مکان: تهران – مصلی بزرگ […]
20 شهریور 1396

تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما انتصاب شایسته شما را به دبیری شورای عالی ایمنی […]
20 شهریور 1396

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، رئیس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را منصوب کرد.

 دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی براساس مصوبه هیات وزیران دولت هشتم به تصویب رسید و […]
20 شهریور 1396

دومین کنگره بین المللی و دواردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران

 http://cong2017.isro.org.ir/?cat=33&lang=fa 1