13 شهریور 1398

کارگاه روش های تجزیه دستگاهی

13 شهریور 1398

آموزش تئوری و عملی نرم افزار جامع بیوانفورماتیکی DNA SIS MAX 3.0

4 شهریور 1398

ممنوعیت استفاده از کاغذ در همایش ملی بیوتکنولوژی

ممنوعیت استفاده از کاغذ در همایش ملی بیوتکنولوژی استفاده از کاغذ در سومین همایش بین‌المللی […]
30 مرداد 1398

آزمایش خونی که مرگ را پیش‌بینی می‌کند.

یک مطالعه جدید می‌تواند احتمال مرگ طی ۵ تا ۱۰ سال آتی برای یک فرد […]