31 شهریور 1398

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد.

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد. دانشمندان آمریکایی با همکاری “ابوالفضل […]
30 شهریور 1398

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی دکتر مسعود سلیمانی، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان خون شناسی ایران […]
17 شهریور 1398

تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISPR/Cas 9

17 شهریور 1398

دوازدهمین دوره آموزشی کشت بافت گیاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری