16 فوریه 2019

بیش از 40 درصد خانواده های شهدای گمنام نمونه ژنتیکی ندارند.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور در گفت و گو با حیات: بیش از 40 درصد […]
22 دسامبر 2018

نتایج انتخابات هیئت مدیره

نتایج انتخابات هیئت مدیره چهارشنبه هفتم آذر1397، جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره […]
22 دسامبر 2018

کسب رتبه A انجمن ژنتیک ایران

1
24 اکتبر 2017

دکتر محمود تولایی

1