22 سپتامبر 2019

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد.

ژن تنظیم‌ کننده اسکیزوفرنی با همکاری دانشمند ایرانی کشف شد. دانشمندان آمریکایی با همکاری “ابوالفضل […]
21 سپتامبر 2019

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی

دادخواستی برای آزادی دکتر سلیمانی دکتر مسعود سلیمانی، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان خون شناسی ایران […]
8 سپتامبر 2019

تکنولوژی ویرایش ژنی با محوریت سیستم CRISPR/Cas 9

8 سپتامبر 2019

دوازدهمین دوره آموزشی کشت بافت گیاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری