بازدید از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و صاحبان استعدادهای برتر (اعضای تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان)

 با سلام و تقدیم احترام

پیرو تفاهم نامه انجمن ژنتیک ایران و مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران در جهاد دانشگاهی

احتراما به استحضار میرساند: 

بازدید از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی وابسته به جهاد دانشگاهی در تاریخ 19 تیر ماه 96 از ساعت 9/30 الی 12  به صرف نهار با حضور مدیران ارشد و اعضای هیات علمی موسسه برگزار خواهد شد . (ظرفیت محدود می باشد)

لذا خواهشمند است

اعضای محترم هیات علمی و استعدادهای برتر (تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان) در صورت تمایل به شرکت در این بازدید جهت ثبت نام با شماره تلفن 02181032250 یا 09120594811 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.