اطلاعیه شماره 3

کارت های عضویت

 📢اطلاعیه شماره 3 ⏰

اعضای محترم انجمن ژنتیک ایران با سلام و تقدیم احترام ، ضمن قبولی طاعات به اطلاع میرساند : کارت های عضویت ثبت نام کنندگان تا پایان اردیبهشت 1396 صادر شده است. جهت دریافت کارت با شماره 02181032250 هماهنگی به عمل آورده و حضوری کارت خود را دریافت نمایید. 📢