تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA

از طرح شما حمایت می شود.

 همراهان محترم انجمن ژنتیک ایران

مجموعه ای علمی در راستای تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA در حال فعالیت می باشد و از علاقمندان در این حوزه و طرح هایی با گرایش فوق الذکر حمایت می نماید.

لذا خواهشمند است افراد علاقمند و فعال در زمینه تولید گیاه دارای خاصیت فلورسنس به روش نوترکیبی DNA، رزومه خود را به دبیرخانه انجمن ژنتیک ایران ارسال نمایند.

irgenetic@gmail.com