مجموعه دوره‌های آموزشی انجمن ایمنی زیستی ایران و شرکت ژن فن
24 آوریل 2021
پژوهشکده کیمیازی
27 آوریل 2021

25 آوریل روز جهانی DNA

 

روز دی‌ان‌ای (DNA Day)  که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن

ساختار مارپیچ دوگانه دی ان ای (DNA) توضیح داده شد. در ۲۵ آوریل سال ۱۹۵۳، آقایان جیمز واتسون و فرانسیس کریک

ساختار سه بعدی مولکول DNA را توسط پراش پرتوی ایکس در سلول کشف و نتایج تحقیقاتشان را در نشریه Nature چاپ نمودند.

پس از سال ها در ۲۵ آوریل ۲۰۰۳  پروژه ژنوم انسان مصادف با کشف مولکول DNA به پایان رسید.

این روز توسط موسسه­ ی ملی تحقیقات ژنوم انسان (NHGRI) روز جهانی DNA نامیده شده است.

 

دیدگاه ها بسته شده است