“12 اردیبهشت روز گرامیداشت مقام استاد”

پرداخت ۶ میلیارد ریال کمک هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک
29 آوریل 2019
رمضان کریم
7 می 2019

“12 اردیبهشت روز گرامیداشت مقام استاد”

 

12 اردیبهشت 1398

“روز گرامیداشت مقام استاد”

روز استاد یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت  زیباترین جلوه های

عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری و روز استاد گرامی و جاودانه باد.

 

دیدگاه ها بسته شده است