گرد هم آیی روسای شاخه‌های انجمن ژنتیک

جلسه هیئت مدیره انجمن
19 ژانویه 2011
انتخاب هیات مدیره انجمن در زمان کنگره یازدهم
19 ژانویه 2011

گرد هم آیی روسای شاخه‌های انجمن ژنتیک

روسای شاخه‌های انسانی، گیاهی ، جانوری و ریز سازواره‌های انجمن ژنتیک به منظور بحث و تبادل نظر و انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری یازدهمین کنگره ژنتیک در روز بیست و دوم اسفند ماه 88 تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه مقرر شد جلسات کمیته برگزار کننده با حضور همکاران شرکت همایش سازان که مجری برگزاری کنگره ژنتیک است هر دو هفته یک بار تشکیل شود.

روسای شاخه‌ها در این جلسه در مورد تعداد سخنرانی‌های کلیدی و موضوعات آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد موضوعات سخنرانی‌های عمومی ( plenary ) به نحوی انتخاب شود که مختص شاخه خاصی نباشد و تمام شرکت کنندگان را مخاطب قرار دهد.

موضوعات مهم روز از جمله جایگاه ژنتیک در پژوهش کشور از موارد پیشنهاد شده در این جلسه بود. رئیس شاخه گیاهی نیز موضوعات سخنرانی‌های شاخه گیاهی را عنوان کرد که شامل اصلاح گیاهان مرتعی، تکامل مولکولی و فیلوژنی در گیاهان ، تنوع ژنتیکی درختان میوه ایران و cryopreservation است. همچنین سه نفر پیشکسوت در شاخه گیاهی نیز معرفی شدند

1

دیدگاه ها بسته شده است