?> کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران – انجمن ژنتیک ایران

کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

طراحی دارو مبتنی بر ساختار
20 می 2019
کتابچه سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
30 می 2019

کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

کتابچه دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، 1 الی 3 خرداد ماه 1395

برای دانلود کتابچه اینجا را کلیک کنید

 

دیدگاه ها بسته شده است